Công nghệ, Firebase

Xây dựng Serverless REST API với Firebase Cloud Function & Firebase Database

Kiến trúc ứng dụng Serverless đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Chúng ta không phải lo lắng về cấu hình, triển khai và khả năng mở rộng của ứng dụng. Thay vì dành thời gian thực hiện các hoạt động đó, chúng tôi có thể tập trung thời gian vào việc xây dựng và thử nghiệm…

Tiếp tục đọc