Xây dựng Serverless REST API với Firebase Cloud Function & Firebase Database


0

Kiến trúc ứng dụng Serverless đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Chúng ta không phải lo lắng về cấu hình, triển khai và khả năng mở […]

Read More

Quy ước đặt tên resource trong Android


0

Là một lập trình viên, có thể bạn đã sử dụng các thư viện hỗ trợ để làm cho code của mình sạch, đẹp hơn và dễ sử dụng hơn. […]

Read More

Lập trình viên nên viết code “Tường minh” hay “Thông minh”?


0

Tuần vừa rồi, nhóm của tôi được yêu cầu xây dựng một sản phẩm cho công ty. Sau khi họp review design, concept,,..thì chúng tôi bắt tay vào quá trình […]

Read More

Một số thư viện hữu ích cho Android Developer


0

Trong quá trình phát triển ứng dụng Android, chúng ta sử dụng thêm nhiều thư viện Android của bên thứ ba. Một trong số đó rất phổ biến và thường […]

Read More

Android Networking: Retrofit – Có thể bạn biết rồi!


0

Ở 2 bài viết trước, mình đã lần lượt giới thiệu về Thư Viện Volley và AsyncTask để quản lý việc thao tác với Web Service. Ở bài viết này, […]

Read More

Lập trình viên có nên học thiết kế?


0

Chúng ta thường nghe câu hỏi ngược lại về việc liệu các nhà thiết kế có nên học viết code hay không, nhưng còn mặt trái thì sao? Liệu một […]

Read More

Android Networking: Volley Library


0

Ở phần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về AsyncTask và cách gửi một request đến Web Service, vậy tại sao Google lại giới thiệu cho chúng ta một […]

Read More

Android Networking: Sử dụng Asynctask gọi web API không đồng bộ


0

Giới thiệu Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết rằng, không thể xử lý các tác vụ mất quá nhiều thời gian trên main UI thread. trong loạt bài về […]

Read More

Parcelable vs Serializable


0

Giới thiệu Khi bắt đầu làm quen với Android, tất cả chúng ta đều biết không thể chuyển các tham chiếu đối tượng cho các Activity và Fragment, chúng ta […]

Read More

Hướng dẫn kích hoạt chế độ Dark Mode trên Facebook Messenger


0

Với thủ thuật nhỏ dưới đây, người dùng Messenger sẽ được trải nghiệm chế độ dark mode mà Facebook đã và đang thử nghiệm trong thời gian qua. Chế độ […]

Read More